วันคริสต์มาส

  วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เ […]

Read more

ประวัติส่วนตัว และความภาคภูมิใจ

นายชรินทร์ บุญปลื้ม (นอร์ท) รหัสนักศึกษา 5880120118 อยู […]

Read more

“สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จเปิดงานเทศน์มหาชาติ และประทานคติธรรม

“สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จเปิดเทศน์มหาชาติ ประทานคติธรรม […]

Read more

ราชภัฏโคราช จับมือ หน่วยงานรัฐ  เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นพัฒนารถไฟความเร็วสูง

ราชภัฏโคราช จับมือ หน่วยงานรัฐ  เปิดเวทีเสวนารับฟังความ […]

Read more

ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระองค์ทรงตรัสรู้ในตอนเ […]

Recent Posts