สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล


พุทธสังเวชนียสถานทั้ง  ๔  ตำบล นั้น  ชาวพุทธถือว่าเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ  สถานที่ประสูติ  สถานที่ตรัสรู้  สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่พระองค์เสด็จปรินิพพาน

พุทธสังเวชนียสถาน ทั้ง  ๔  ตำบลนี้  ตามตำนานมหาปรินิพพานสูตรแล้ว  ตั้งแต่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่  กล่าวคือ  ก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานที่ กุสินารานคร แห่งประเทศอินเดีย  พระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปฐาก ได้กราบทูลพระองค์ว่า“ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเจริญแต่กาลก่อนมา  เมื่อออกพรรษาแล้ว มีภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก อุบาสิกาหลั่งไหลมากราบไหว้บูชาพระพุทธองค์อย่างเนืองแน่น  และบัดนี้  พระพุทธองค์ได้ปรินิพพานจากไปแล้ว จะให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย  รำลึกคิดถึงกราบไหว้บูชาอะไรเล่า พระเจ้าข้า”


พระพุทธองค์ทรงตอบพระอานนท์ว่า  “ดูก่อนพระอานนท์หลังจากเราตถาคตปรินิพพานจากไปแล้ว  หากพวกเธอ  มีความรำลึกถึงเรา  และเดินตามรอยแห่งเรา  จงพากันกราบไหว้บูชา  สังเวชนียสถานทั้ง  ๔  ของเรา  คือ  สถานที่เราประสูติ  สถานที่เราตรัสรู้  สถานที่เราแสดงปฐมเทศนา และสถานที่เราจะปรินิพพาน  ที่ป่าสาละกุสินารานี่ล่ะ  อานนท์”

 

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

One thought on “สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *