ประวัติส่วนตัว และความภาคภูมิใจ


นายชรินทร์ บุญปลื้ม (นอร์ท) รหัสนักศึกษา 5880120118

อยู่บ้านเลขที่ 197 บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36240

คติประจำใจ ทำดีวันละนิด ดีกว่าคิดที่จะทำ เวลามีน้อย ใช้สอยประหยัด

รางวัลที่ภาคภูมิใจ การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดนครพนม ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

คะแนน 93.25 รางวัลชนะเลิศ

  

 1. นางสาวกรรณิการ์ ดีหลี
 2. เด็กหญิงกิตติมา เงินจัตุรัส
 3. นายคฑาวุธ ภูมิสถาน
 4. เด็กชายจักกฤษ ผุดผ่อง
 5. เด็กหญิงจิรัฐติกาล งอกศิลป์
 6. นายชรินทร์ บุญปลื้ม
 7. นายชัยบัณฑิต สารคำ
 8. เด็กหญิงญาณิศา งามจัตุรัส
 9. เด็กชายฐิติพงศ์ เรืองพัน
 10. นางสาวณัฐพร ทองชัยภูมิ
 11. นายทศพร หมื่นน้อย
 12. นายปุริศ ยะสูงเนิน
 13. เด็กหญิงผกามาส พรมมา
 14. นายพิทยา ทองสาย
 15. นายพีระพัฒน์ ยวงสุวรรณ
 16. เด็กชายภานุวัฒน์ แมนชัยภูมิ
 17. เด็กชายภูมินทร์ คีรีนิล
 18. นายยุทธนา ดั้นชัยภูมิ
 19. เด็กชายรัชชานนท์ จ่าชัย
 20. เด็กชายรัฐธิพล แก้วกัลยา
 21. นางสาวลัดดา คงม่วงหมู่
 22. เด็กหญิงศรุตา มาภักดี
 23. นางสาวศศินา แมนชัยภูมิ
 24. นางสาวศศิมา แมนชัยภูมิ
 25. นายศุภกิจ จันทร์ทร
 26. นายสกุลโชติ แก้วหย่อง
 27. เด็กชายสรยุทธ ไกรสนวัฒนา
 28. เด็กหญิงสิริมาส กาญจโนภาส
 29. เด็กหญิงอนัญญา สุวรรณชัย
 30. นางสาวอารีย์รันตน์ มาสิงห์

 

ครู

 1. นางไกรรักษ์ บุญตอบ
 2. นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัย
 3. นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ทั้งสาม
 4. นางสาววรินยุพา แสงอรุณ

Reviews

 • Total Score 0%
User rating: 90.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *