Archives by Month:

Archives by Year:

ประวัติส่วนตัว และความภาคภูมิใจ

ประวัติส่วนตัว และความภาคภูมิใจ

นายชรินทร์ บุญปลื้ม (นอร์ท) รหัสนักศึกษา 5880120118 อยู […]
“สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จเปิดงานเทศน์มหาชาติ และประทานคติธรรม

“สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จเปิดงานเทศน์มหาชาติ และประทานคติธรรม

“สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จเปิดเทศน์มหาชาติ ประทานคติธรรม […]
ราชภัฏโคราช จับมือ หน่วยงานรัฐ  เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นพัฒนารถไฟความเร็วสูง

ราชภัฏโคราช จับมือ หน่วยงานรัฐ  เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นพัฒนารถไฟความเร็วสูง

ราชภัฏโคราช จับมือ หน่วยงานรัฐ  เปิดเวทีเสวนารับฟังความ […]
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ อบรมความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 English for ASEAN’Teacher

คณะครุศาสตร์จัดโครงการ อบรมความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 English for ASEAN’Teacher

คณะครุศาสตร์จัดโครงการ อบรมความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษให […]