สถานที่ประสูติ


สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์ และ เมืองเทวทหะ  พระพุทธเจ้าประสูติ ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ คํ ่า เดือน ๖ ที่ใต้ร่มไม้รังหรือต้นสาละ อยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และชานเมือง
เทวทหะ มีเสาหินที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นสัญลักษณ์ ปัจจุบันสังเวชนียสถาน
แห่งนี้อยู่ในประเทศเนปาล มีชื่อเรียกว่า รุมมินเด แต่ชาวบ้านทั่วไปก็ยังเรียกว่า “ลุมพินี”

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *